Tagarchief: ouderverstotingssyndroom

Het verschil tussen ouderverstoting en het ouderverstotingssyndroom

De meeste mensen hebben de term ouderverstoting (PA) en het ouder-verstotingssyndroom (PAS) wel eens voorbij horen komen. Maar zit er een verschil tussen de twee termen en wat is dan precies het verschil? Ja er zit wel degelijk verschil tussen de twee.

Ouderverstoting is een gerechtvaardigde vervreemding omdat er een vorm van mishandeling, verwaarlozing, gedeeltelijke of totale afwezigheid heeft plaats gevonden. De vervreemding treed vaak pas op in een later stadium op latere leeftijd. Bij ouderverstoting kan zich bijna iedere situatie hebben voorgedaan waardoor een ouder-kind relatie is verstoort en daardoor het is vervreemd. Enkele voorbeelden daarvan zijn: Lees verder Het verschil tussen ouderverstoting en het ouderverstotingssyndroom

Acht specifieke kenmerken van het ouderverstotingssyndroom

 

 

 

 

1. Minachtingscampagne tegen de ouder waar het kind niet (dagelijks) verblijft. Het kind laat voortdurend zijn/haar haat zien ten opzichte van de uitwonende ouder. De programmerende ouder vertelt het kind negatieve verhalen over de uitwonende ouder en geeft negatieve benamingen. Wanneer de programmerende ouder dit doet zonder medewerking van het kind is er geen sprake van PAS. Er is immers sprake van PAS wanneer het kind ook een bijdrage heeft aan de lastercampagne.
2. Zwakke of onzinnige redenen voor deze minachting.  Hoewel het vaak gaat om ouders met goede ouderschapskwaliteiten en waarbij voor de scheiding sprake was van een liefdevolle relatie met het kind, probeert het kind zijn/haar gedrag te rechtvaardigen door bijvoorbeeld te zeggen: “hij maakt geluiden tijdens het eten”.
3. Het ontbreken van ambivalente gevoelens (de ene ouder is goed, de andere slecht). 
De slachtofferouder heeft volgens het kind alleen maar negatieve kenmerken terwijl aan de programmerende ouder alleen maar positieve kenmerken wordt toegeschreven. Het kind kan zelfs beweren dat het alle plezierige momenten met de slachtofferouder is vergeten.
4. Een nageprate ‘geheel eigen mening‘ van het kind

Het kind beweerd dat de ideeën van hem of haarzelf zijn. Vaak gebruiken deze kinderen woorden en zinnen van de programmerende ouder. Lees verder Acht specifieke kenmerken van het ouderverstotingssyndroom