Tagarchief: kindermishandeling

Drie niveaus van ouderverstoting

kinder-mishandeling
Ouderverstoting varieert in mate van ernst. We kennen 3 niveaus van ouderverstoting. Vaak zitten ouders tussen 2 type van vervreemding in. Meestal een combinatie tussen de milde en de gematigde vorm. Zelden heeft de ouder die de vervreemding veroorzaakt genoeg zelfbeheersing om maar één van de 3 types te zijn. In Nederland hebben we vaker te maken met de milde en gematigde vorm. De ernstige vorm komt in Nederland zelden voor.

Milde vorm = Naïeve type: Dit zijn ouders die passief zijn over de relatie van het kind met de andere ouder en zullen heel soms iets zeggen wat kan vervreemden. In deze gevallen wil de programmerende ouder vaak alleen hun positie veilig stellen. De verstoting is vaak oppervlakkig en herstel is hierbij makkelijk te verwezenlijken.

Gematigde vorm = Actieve type: Dit zijn ouders die eigenlijk wel beter weten dan vervreemding te veroorzaken. Maar door hun intense pijn, verdriet of boosheid willen ze de controle wel eens verliezen over hun gedrag of over wat ze zeggen. Later zullen zij spijt hebben en zich schuldig voelen over hun gedrag. Bij de gematigde vorm wordt vaak gekenmerkt door razernij. De ouder is vaak boos door de verlating van zijn/haar partner.

Ernstige vorm = Geobsedeerde type: Dit zijn ouders die volgens hen een gerechtvaardigde reden hebben om de andere ouder te vernietigen. De programmerende ouder is hierbij volkomen fanatiek en soms zelfs paranoïde. Een kind is vaak zo vijandig tegen de uitwonende ouder dat een bezoek van of naar de uitwonende ouder onmogelijk wordt. Hierbij kan een kind zelfs fysiek geweld laten zien tegen de gehate ouder en zijn kinderen heel erg onrespectvol tegen de uitwonende ouder.

Toch moeten ouders voorzichtig zijn Lees verder Drie niveaus van ouderverstoting