Stalking

stalkingStalking is het structureel lastig vallen van iemand waardoor het slachtoffer zich in zijn/haar vrijheid en veiligheid voelt aangetast. Hier door heeft de stalker de spreekwoordelijke touwtjes in handen. Macht speelt dus bij stalking een hele grote rol. Wat belangrijk is om te weten dat stalking op zich geen strafbare feiten hoeft te betekenen. Daarmee bedoel ik dat de daden die de stalkers verricht vaak op zich zelf niet strafbaar zijn. Ze sturen bijvoorbeeld cadeaus, achtervolgen je, bellen, schrijven of mailen je regelmatig. Maar dat zijn op zich zelf geen illegale daden. Wat het ergerlijk en vervelend maakt is dat het gedrag ongewenst is en het heel regelmatig gebeurd. Stalking kan zeker wel tot strafbare feiten leiden zoals, vandalisme, bedreiging of mishandeling. Het antwoord op de vraag die veel mensen stellen “Is stalking gevaarlijk?” Is dus, “ja stalking kan zeker heel gevaarlijk zijn!” Bent u slachtoffer van stalking of kent u iemand die slachtoffer is van stalking dan moet dit zeker serieus genomen worden. Zoek hulp en blijf er niet mee rond lopen. Stalking is een psychologisch machtsspel wat iemand letterlijk gek kan maken.

Er zijn verschillende type stalkers.Maar het meest voorkomende type stalker zijn de gene die uit zijn op wraak. Meestal zijn stalkers psychisch of emotionele labiele mensen waarbij vaak een stoornis of dwangmatig handelen in het spel is. Men kent 7 type stalkers:

1. De psychotische stalker stalkt vanuit een psychose. Hij denkt bijvoorbeeld dat zijn slachtoffer binnenkort door marsmannetjes ontvoerd gaat worden en wil hem daarvoor waarschuwen. Hoewel veel stalkers psychische stoornissen hebben, zijn de meesten niet psychotisch.

2. De afgewezen stalker probeert met zijn gedrag een afwijzing te corrigeren. Meestal is dit een verbroken liefdesrelatie, maar ook een verbroken vriendschap of ontslag kunnen aanleiding zijn voor dit soort stalking. De afgewezen stalker probeert de relatie te herstellen. Bij ontslag wordt meestal mobbing als oorzaak opgegeven voor het overgaan tot stalkingsgedrag.

3. De wraakzuchtige stalker wil wraak nemen op zijn slachtoffer. Ook hij kan ontslagen of afgewezen zijn, maar in tegenstelling tot de afgewezen stalker wil hij de relatie niet herstellen maar zijn slachtoffer net zolang treiteren tot zijn wraakgevoel bevredigd is.

4. De obsessieve stalker of intimiteitszoeker is verliefd op zijn slachtoffer en meent in hem of haar de ideale partner te zien. Volgens hem of haar is het slachtoffer ‘de ware’, en zullen ze uiteindelijk een stel vormen, als hij maar volhoudt. Vaak gaat dit ook gepaard met een gevoel een zeker ‘recht’ te hebben jegens het slachtoffer, ook als het slachtoffer de stalker afwijst of zelfs al een relatie met een ander heeft. Dit kan ook gebeuren met fans van bepaalde beroemdheden.

5. Verwant hieraan zijn de incompetente versierders. Ook zij zoeken een intieme relatie met hun slachtoffer. Hun probleem is daarentegen niet zozeer obsessie met het slachtoffer als zodanig, maar sociale zwakte en onvermogen om op een ‘normale’ manier een relatie te beginnen.

6. Bij de agressief-criminele stalker vormt het stalken de inleiding en voorbereiding op een (zwaarder) misdrijf jegens het slachtoffer. In veel gevallen beseft het slachtoffer niet dat hij of zij gestalked wordt. Vaak volgt op het stalken een aanranding of verkrachting, maar ook mishandeling of een (lust)moord komt voor.

7. De politieke stalker streeft met zijn gedrag een doen of nalaten bij het slachtoffer na. In tegenstelling tot de andere vormen is het stalken geen emotionele daad, maar een weloverwogen actie. Een bezorgde vader kan bijvoorbeeld (eventueel samen met anderen) voor stalking kiezen om een veroordeelde pedofiel weg te pesten. Bij politieke stalkers is het stalken per definitie niet te herleiden tot een psychische stoornis.

Voor meer informatie check de website via deze Link.